Novinky pro pacienty

Současná medicína může lidem s rakovinou hodně pomoci

Na léčbu nádorů tlustého střeva a konečníku musíme hledět především jako na kombinaci a pečlivý výběr různých terapeutických metod, které určí odborný lékař. Může vám doporučit operaci, chemoterapii, radioterapii nebo zvolí kombinovaný postup, který je dnes zejména preferován. V současné době jsou vyvíjeny i nové možnosti léčby, intenzivně se zkoumá i genová terapie.

Tradiční léčba v novém kabátě

Zatímco dříve se uplatňovaly chirurgická léčba, chemoterapie i radioterapie spíše samostatně, později se přišlo na to, že se mohou s výhodou používat současně. Aplikací cytostatik nebo radioterapie před plánovaným operačním výkonem se docílí menší velikosti ložiska, což mnohdy umožní operaci, která by jinak nebyla pro rozsáhlý nádor uskutečnitelná. V jiných případech se chemoterapie a radioterapie přesouvají až na období po operaci, kdy zabezpečují eliminaci zbytkové nemoci a prevenci mikrometastáz tvořených z malého počtu buněk, které mohou během operace vycestovat krevním řečištěm nejčastěji do jater.

Chirurgický výkon je přitom jedinou doopravdy léčebnou metodou, bez níž by nikdy nedošlo k úplnému odstranění nádoru, a tudíž k možnému vyléčení. Strategie léčby a její výsledky jsou u každého pacienta individuální a vždy závisí na konkrétním stadiu a histologickém typu nádoru, stejně tak jako na věku pacienta a dalších jeho případných chorobách.

Operace střeva může zachránit život

Podmínkou vyléčení pacienta s kolorektálním karcinomem je podstoupení radikální operace, pokud je to ještě vůbec možné. Cílem je úplné odstranění nádoru spolu s místní lymfatickou drenáží. Pokud se jedná o nádor zachycený v počátečních stadiích, nebo dokonce o „pouhou“ prekancerózu, tedy stav předcházející vzniku nádoru, chirurgové mohou odstranit samotné polypy – výrůstky sliznice, které v takovém případě tvoří onen patologický útvar. Vzorky se ihned posílají na histologický rozbor, jenž pomůže objasnit další postup. Ve většině případů se však jedná o nádory, které vyžadují radikálnější řešení – odstranění určité části střeva jako celku (tedy nejen sliznice).

Pokud se nádor nachází v tlustém střevě, odstraní se jeho příslušná část a konce střeva se k sobě zpátky sešijí. Pacientovi se často zavádí přechodná stomie na překlenutí doby nutné k zahojení operovaného střeva. O něco hůře jsou na tom pacienti s nádorem konečníku, kteří budou mít stomii trvalou. Přesto si však musíme uvědomovat, že jsou to operace, které nám mohou zachránit život.

Chemoterapie zacílená přímo na nádor

Všeobecně známou nevýhodou cytostatik je celá škála jejich vedlejších účinků. Ty spočívají především v záhubě buněk, které se množí – buněk kostní dřeně a krevního systému, buněk střevní sliznice a kůže. Lidem vypadávají vlasy (ačkoliv pouze dočasně!), mají pocit na zvracení, ztrácejí chuť k jídlu apod. Mohou se stát také neplodnými.

To vše dnes řeší chemoterapie aplikovaná přímo do cév příslušného orgánu. Této možnosti se využívá například při léčení jaterních metastáz, kdy se látka aplikuje do jaterní tepny. Metoda je však poměrně nová a také nemusí být vhodná právě pro váš nádor.

Genová terapie jako metoda v novém tisíciletí

Moderní medicína přináší stále nové aspekty v léčbě kolorektálního karcinomu. Velkou budoucnost zaujímá imunoterapie a biologická léčba, která se již dostala do klinické praxe. Jedná se o léky, které jsou velice efektivně zaměřeny na molekulární mechanismy nádorových buněk. Možná to nebude dlouho trvat a dočkáme se i genové terapie, léčby, která by konečně léčila vlastní příčinu vzniku nádoru – mutaci genu. Pokud například pacient postrádá funkční gen (a kvůli tomu se u něj vyvine kolorektální karcinom), bude mu nový a zdravý gen aplikován na retrovirovém nosiči. Bude to další obrovský pokrok nejen v medicíně, ale i v lidstvu samém.

pum

Zdroj:
Jablonská M. et al.: Kolorektální karcinom – časná diagnóza a prevence; Grada, 2000
Klener P. et al.: Vnitřní lékařství; Galén, Praha 2006
Manoušková L.: Kolorektální karcinom – prevence a léčba, bakalářská práce, Brno 2007archiv novinek

Vyhledat odborníka - Databáze specialistů na onemocnění kolorektálním karcinomem Pečuji o blízkého s kolorektálním karcinomem

Poradna lékaře

 

dotaz: Dobrý den.Chtěla bych se zeptat kolikrát a jak často mají přijímat jídlo a jak velké porce pacienti s ileostomii .Máme 76letou maminku po komplikované operci pro CA tl.střeva ,která skončila vývodem tenkého střeva. Za Vaší odpověď předem děkuji. S ...

odpověď: Spíše častěji, dobře stravitelnou stravu.Ale je to již spíše otázka pro kolegu specialistu v oblasti nutriční výživy než pro mne - onkologa.

 
vstup do poradny
Kolonoskopie jako prevence Sebediagnostika - Otestujte se na rizika
 
 
Panenka
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida