Novinky pro laiky

Kolorektální karcinom v České republice

Praha, 7. září 2010

Rakovina tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom) patří mezi nejčastější zhoubná nádorová onemocnění, a bohužel také mezi onemocnění s nejvyšší úmrtnosti. Každý rok je u nás zhoubný nádor tlustého střeva či konečníku zjištěn asi u 8000 osob; přibližně 4000 pacientů na tuto nemoc umírá. V roce 2007 žilo v naší zemi s touto diagnózou 43 835 lidí. Předpověď zátěže populace zhoubnými nádory, kterou každoročně provádí Česká onkologická společnost, bohužel svědčí o přetrvávající hrozbě tohoto onemocnění: v roce 2011 bude nově zjištěno 8573 onemocnění a v České republice bude žít více než 52 tisíc osob, kterým byl někdy v minulosti diagnostikován kolorektální karcinom. Takové množství pacientů by zaplnilo celé okresní město, rakovina tlustého střeva a konečníku se tedy již přímo či nepřímo dotýká každého z nás.

V mezinárodním srovnání patří ČR podle několika vědeckých studií mezi nejvíce zatížené státy Evropy i světa, a dlouhodobá predikce bohužel neradostnou situaci potvrzuje i do budoucna. Smutným faktem zůstává, že dlouhodobě je v časných a lépe léčitelných stadiích onemocnění zachyceno jen 42 až 44 % nově diagnostikovaných pacientů. U dalších 40 až 44 % nemocných je toto onemocnění zjištěno již v pokročilé fázi, čímž se bohužel naděje na vyléčení snižuje. Nádory tlustého střeva a konečníku se vyskytují především v pokročilém věku - 94 % nových pacientů je starších 50 let, průměrný věk pacientů je 68 let. Nepříznivou situaci tak bude komplikovat i stárnutí české populace.

Naději na zmírnění neradostných prognóz představuje tzv. screening kolorektálního karcinomu. Mnoho klinických a epidemiologických studií, zejména ze Spojených států, Velké Británie, Dánska a Německa, odhalilo, že screeningový program prostřednictvím testu na okultní krvácení do stolice snižuje úmrtnost a dokonce dokáže zabránit novým onemocněním kolorektálním karcinomem. Ještě úspěšnější je pak screening prostřednictvím screeningové kolonoskopie.

V České republice je od roku 2009 všem občanům od 50 let dostupný screening prostřednictvím obou metod. Klíčovým prvkem českého programu jsou tzv. centra pro screeningovou kolonoskopii. Tato centra musí splňovat přísná kritéria na personální a přístrojové vybavení, a zároveň je jejich činnost monitorována prostřednictvím sbíraných dat dle mezinárodních doporučení.

Toto uspořádání s důrazem na vysokou kvalitu a bezpečnost nabízených vyšetření umožňuje zopakovat slibné výsledky zmíněných studií a účinně snížit riziko onemocnění u účastníků screeningových programů. Předpokladem účinnosti screeningu na úrovni celé populace je však výrazná a pravidelná účast občanů.

Úspěšný a hojně navštěvovaný program může do budoucna výrazně zlepšit včasný záchyt kolorektálního karcinomu a také mnoha onemocněním zabránit. Stejnou výzvou pro české zdravotnictví je ovšem náležitá a setrvalá péče o desítky tisíc pacientů, u kterých bylo toto onemocnění diagnostikováno v minulosti.

Kontakt na Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno:
doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., e-mail: dusek@iba.muni.cz
RNDr. Ondřej Májek, e-mail: majek@iba.muni.cz
URL: www.kolorektum.czarchiv novinek

Vyhledat odborníka - Databáze specialistů na onemocnění kolorektálním karcinomem Pečuji o blízkého s kolorektálním karcinomem

Poradna lékaře

 

dotaz: Dobrý den.Chtěla bych se zeptat kolikrát a jak často mají přijímat jídlo a jak velké porce pacienti s ileostomii .Máme 76letou maminku po komplikované operci pro CA tl.střeva ,která skončila vývodem tenkého střeva. Za Vaší odpověď předem děkuji. S ...

odpověď: Spíše častěji, dobře stravitelnou stravu.Ale je to již spíše otázka pro kolegu specialistu v oblasti nutriční výživy než pro mne - onkologa.

 
vstup do poradny
Kolonoskopie jako prevence Sebediagnostika - Otestujte se na rizika
 
 
Panenka
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci